มอเตอร์ แฟนคอยล์ FOCUS

มอเตอร์ แฟนคอยล์ FOCUS

1,625 บาท

(KSPN-103-F3-015) (F3-FOCUS)
รุ่น AFT28M

1,625 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-F3-015 (F3-FOCUS)
รุ่น AFT28M
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย