มอเตอร์ แฟนคอยล์ HAIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ HAIER

2,160 บาท

(KSPN-103-H2-041) (H2-HAIER)
รุ่น HSU-13CTR03T(N)F
P/N : 0010403317C

2,160 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-H2-041) (H2-HAIER)
รุ่น HSU-13CTR03T(N)F
P/N : 0010403317C
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก