มอเตอร์ แฟนคอยล์ HITACHI

มอเตอร์ แฟนคอยล์ HITACHI

1,745 บาท

(KSPN-103-H1-036) (H1-HITACHI)
รุ่น RAS-R30CE
P/N : PMRAS-72CHA3*006

1,745 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-H1-036) (H1-HITACHI)
รุ่น RAS-R30CE
P/N : PMRAS-72CHA3*006
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน