มอเตอร์ แฟนคอยล์ HITACHI

มอเตอร์ แฟนคอยล์ HITACHI

1,860 บาท

(KSPN-103-H1-038) (H1-HITACHI)
รุ่น RAS-XH13CKT
P/N : PMRAS-EH10CKT*R03

1,860 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-H1-038) (H1-HITACHI)
รุ่น RAS-XH13CKT
P/N : PMRAS-EH10CKT*R03
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก