มอเตอร์ แฟนคอยล์ MITSU CHOFU (ECONO)

มอเตอร์ แฟนคอยล์ MITSU CHOFU (ECONO)

1,275 บาท

(KSPN-103-M5-003) (MITSU CHOFU (ECONO))
รุ่น MS-18FCT-32R
ลูกเล็ก
(ECONO)
(แอร์รุ่นนี้มี มอเตอร์ 2 แบบ ลูกเล็กกับลูกใหญ่)

1,275 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-M5-003) (MITSU CHOFU (ECONO))
รุ่น MS-18FCT-32R
ลูกเล็ก
(ECONO)
(แอร์รุ่นนี้มี มอเตอร์ 2 แบบ ลูกเล็กกับลูกใหญ่)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

,

หน่วย

ลูก