มอเตอร์ แฟนคอยล์ MITSUBISHI

มอเตอร์ แฟนคอยล์ MITSUBISHI

5,395 บาท

(KSPN-103-M2-391) (M2-MITSUBISHI (MR. SLIM)
รุ่น PC-2.5KAKLT-5.TH
P/N : E2785N300

5,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-M2-391) (M2-MITSUBISHI (MR. SLIM)
รุ่น PC-2.5KAKLT-5.TH
P/N : E2785N300
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด