มอเตอร์ แฟนคอยล์ PANASONIC

มอเตอร์ แฟนคอยล์ PANASONIC

1,445 บาท

(KSPN-103-P1-178) (P1-PANASONIC)
รุ่น CS-PC9JKT
P/N : CWA921415

1,445 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-P1-178) (P1-PANASONIC)
รุ่น CS-PC9JKT
P/N : CWA921415
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก