มอเตอร์ แฟนคอยล์ SAIJO DENKI

มอเตอร์ แฟนคอยล์ SAIJO DENKI

4,845 บาท

(KSPN-103-S1-134) (S1-SAIJO DENKI)
รุ่น SUE-38S

4,845 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-S1-134) (S1-SAIJO DENKI)
รุ่น SUE-38S
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก