มอเตอร์ แฟนคอยล์ STAR-AIRE

มอเตอร์ แฟนคอยล์ STAR-AIRE

1,950 บาท

(KSPN-103-S3-087) (S3-STAR-AIRE)
รุ่น RE-125-A

1,950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-S3-087) (S3-STAR-AIRE)
รุ่น RE-125-A
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก