มอเตอร์ แฟนคอยล์ STAR-AIRE

มอเตอร์ แฟนคอยล์ STAR-AIRE

2,430 บาท

(KSPN-103-S3-088) (S3-STAR-AIRE)
Model : S2-1/8-2K
1460 RPM  CAP 3.5UF/400VAC
มอเตอร์ แฟนคอยล์ แอร์ตั้ง/แขวน
(มอเตอร์ แฟนคอยล์ FASCO ขนาด 1/8 HP)

2,430 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-S3-088) (S3-STAR-AIRE)
Model : S2-1/8-2K
1460 RPM  CAP 3.5UF/400VAC
มอเตอร์ แฟนคอยล์ แอร์ตั้ง/แขวน
(มอเตอร์ แฟนคอยล์ FASCO ขนาด 1/8 HP)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก