มอเตอร์ แฟนคอยล์ STAR-AIRE

มอเตอร์ แฟนคอยล์ STAR-AIRE

3,175 บาท

(KSPN-103-S3-090) (S3-STAR-AIRE)
รุ่น FCC-40

3,175 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-S3-090) (S3-STAR-AIRE)
รุ่น FCC-40
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก