มอเตอร์ แฟนคอยล์ TASAKI

มอเตอร์ แฟนคอยล์ TASAKI

2,795 บาท

(KSPN-103-T3-026) (T3-TASAKI)
รุ่น 3FUGAC0028AE1TK
รุ่น FUGE-25A  รุ่น FULE30B-AD2
Model : D1/10-A20020
Model : PM4110309
P/N : 14110-110098

2,795 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T3-026) (T3-TASAKI)
รุ่น 3FUGAC0028AE1TK
รุ่น FUGE-25A  รุ่น FULE30B-AD2
Model : D1/10-A20020
Model : PM4110309
P/N : 14110-110098
KSPN

หน่วย

ลูก