มอเตอร์ แฟนคอยล์ TASAKI

มอเตอร์ แฟนคอยล์ TASAKI

2,230 บาท

(KSPN-103-T3-028) (T3-TASAKI)
รุ่น 7455HVA-A42S  รุ่น 3FUGAC0036AE1TK
P/N : 14110-110096

2,230 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T3-028) (T3-TASAKI)
รุ่น 7455HVA-A42S  รุ่น 3FUGAC0036AE1TK
P/N : 14110-110096
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

,

หน่วย

ลูก