มอเตอร์ แฟนคอยล์ TRANE

มอเตอร์ แฟนคอยล์ TRANE

2,995 บาท

(KSPN-103-T1-307) (T1-TRANE)
P/N : 690427010001
(พาร์ทเดิม – 024-1016)

2,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-307) (T1-TRANE)
P/N : 690427010001
(พาร์ทเดิม – 024-1016)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก