มอเตอร์ แฟนคอยล์ TRANE

มอเตอร์ แฟนคอยล์ TRANE

8,415 บาท

(KSPN-103-T1-329) (T1-TRANE)
รุ่น MCXE36SB50AA
P/N : 999-0242374

8,415 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-329) (T1-TRANE)
รุ่น MCXE36SB50AA
P/N : 999-0242374
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก