มอเตอร์ แฟนคอยล์ TRANE

มอเตอร์ แฟนคอยล์ TRANE

3,250 บาท

(KSPN-103-T1-331) (T1-TRANE)
P/N : 024-1051

3,250 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-331) (T1-TRANE)
P/N : 024-1051

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก