มอเตอร์ แฟนคอยล์ TRANE

มอเตอร์ แฟนคอยล์ TRANE

5,720 บาท

(KSPN-103-T1-334) (T1-TRANE)
รุ่น MCD030EBP0BA
P/N : 690428400001

5,720 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-334) (T1-TRANE)
รุ่น MCD030EBP0BA
P/N : 690428400001

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก