มอเตอร์ แฟนคอยล์ TRANE

มอเตอร์ แฟนคอยล์ TRANE

1,995 บาท

(KSPN-103-T1-448) (T1-TRANE)
รุ่น MCWE12GB5AAA
P/N : 690412700001

1,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-448) (T1-TRANE)
รุ่น MCWE12GB5AAA
P/N : 690412700001
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก