มอเตอร์ แฟนคอยล์ TRANE

มอเตอร์ แฟนคอยล์ TRANE

4,325 บาท

(KSPN-103-T1-462) (T1-TRANE)
P/N : 690428190001 (พาร์ทปัจจุบัน)
P/N : 024-0384 (พาร์ทเดิม)

4,325 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-462) (T1-TRANE)
P/N : 690428190001 (พาร์ทปัจจุบัน)
P/N : 024-0384 (พาร์ทเดิม)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก