(รหัสสินค้า : 064010) มอเตอร์ แฟนคอยล์ U.E.M.

(รหัสสินค้า : 064010) มอเตอร์ แฟนคอยล์ U.E.M.

1,095 บาท

(KSPN-064-08-101) (08-U.E.M.)
ขนาด 1/20 HP
U.N. MOTORWORK
มอเตอร์ แฟนคอยล์ ตั้ง/แขวน

Placeholder

1,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-064-08-101) (08-U.E.M.)
ขนาด 1/20 HP
U.N. MOTORWORK
มอเตอร์ แฟนคอยล์ ตั้ง/แขวน

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก