(รหัสสินค้า : 064019) มอเตอร์ แฟนคอยล์ U.E.M.

(รหัสสินค้า : 064019) มอเตอร์ แฟนคอยล์ U.E.M.

1,595 บาท

(KSPN-064-08-104) (08-U.E.M.)
MOD. 3 ATP
ขนาด 1/8 HP (ความยาวแกนรวม 22 นิ้ว)
U.N. MOTORWORK
มอเตอร์ แฟนคอยล์ ตั้ง/แขวน
(สินค้ารายการนี้ มีความยาวแกน 22 นิ้ว กับ 25 นิ้ว)
(วัดความยาว จากปลายแกนถึงปลายแกน รวมตัวมอเตอร์)
Placeholder

1,595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-064-08-104) (08-U.E.M.)
MOD. 3 ATP
ขนาด 1/8 HP (ความยาวแกนรวม 22 นิ้ว)
U.N. MOTORWORK
มอเตอร์ แฟนคอยล์ ตั้ง/แขวน
(สินค้ารายการนี้ มีความยาวแกน 22 นิ้ว กับ 25 นิ้ว)
(วัดความยาว จากปลายแกนถึงปลายแกน รวมตัวมอเตอร์)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก