มอเตอร์ แฟนคอยล์ UNI-AIRE

มอเตอร์ แฟนคอยล์ UNI-AIRE

3,495 บาท

(KSPN-103-U1-106) (U1-UNI-AIRE)
รุ่น UFQ-50W
P/N : 1042867

3,495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-U1-106) (U1-UNI-AIRE)
รุ่น UFQ-50W
P/N : 1042867
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก