มอเตอร์ แฟนคอยล์ UNI-AIRE

มอเตอร์ แฟนคอยล์ UNI-AIRE

4,590 บาท

(KSPN-103-U1-107) (U1-UNI-AIRE)
รุ่น TGF-60
P/N : 1042778

4,590 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-U1-107) (U1-UNI-AIRE)
รุ่น TGF-60
P/N : 1042778
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก