มอเตอร์ แฟนคอยล์ UNI-MASTER ขนาด 1/8 HP

มอเตอร์ แฟนคอยล์ UNI-MASTER ขนาด 1/8 HP

1,320 บาท

(KSPN-103-U2-004) (U2-UNI-MASTER)
Model : RT925-416/4SF
มอเตอร์ แฟนคอยล์ ตั้งแขวน

1,320 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-U2-004) (U2-UNI-MASTER)
Model : RT925-416/4SF
มอเตอร์ แฟนคอยล์ ตั้งแขวน
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก