(รหัสสินค้า : 064007) มอเตอร์ แฟนคอยล์ YAMABISHI ขนาด 1/10 HP

(รหัสสินค้า : 064007) มอเตอร์ แฟนคอยล์ YAMABISHI ขนาด 1/10 HP

1,195 บาท

(KSPN-064-03-103) (03-YAMABISHI)
Model : S2-1/10-B
มอเตอร์ แฟนคอยล์ ตั้งแขวน
แกนเพลายาว 50 cm (ซ้าย,ขวา ข้างละ 18 cm)
(ตัวมอเตอร์ 11 cm บู๊ช-แกน=8.5,ตัวยึด 1.5 cm)

1,195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-064-03-103) (03-YAMABISHI)
Model : S2-1/10-B
มอเตอร์ แฟนคอยล์ ตั้งแขวน
แกนเพลายาว 50 cm (ซ้าย,ขวา ข้างละ 18 cm)
(ตัวมอเตอร์ 11 cm บู๊ช-แกน=8.5,ตัวยึด 1.5 cm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก