มอเตอร์ แฟนคอยล์ YORK

มอเตอร์ แฟนคอยล์ YORK

3,955 บาท

(KSPN-103-Y1-120) (Y1-YORK)
รุ่น : FLCH40-C
Model : 7455HVA-A57S (แบบต่อ ยอย)
P/N : 1DEMR00021 (แบบแกนสั้น)
(สินค้ารุ่นนี้ มีสองแบบ ใช้แทนกันไม่ได้)
(มีแบบต่อยอย / ไม่ต่อยอย)

3,955 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-Y1-120) (Y1-YORK)
รุ่น : FLCH40-C
Model : 7455HVA-A57S (แบบต่อ ยอย)
P/N : 1DEMR00021 (แบบแกนสั้น)
(สินค้ารุ่นนี้ มีสองแบบ ใช้แทนกันไม่ได้)
(มีแบบต่อยอย / ไม่ต่อยอย)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก