มอเตอร์ แฟนคอยล์ YORK

มอเตอร์ แฟนคอยล์ YORK

2,670 บาท

(KSPN-103-Y1-165) (Y1-YORK)
Model : SP-1501A
ขนาด 1/15 HP

2,670 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-Y1-165) (Y1-YORK)
Model : SP-1501A
ขนาด 1/15 HP
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก