มอเตอร์ แฟนคอยล์ YORK

มอเตอร์ แฟนคอยล์ YORK

6,495 บาท

(KSPN-103-Y1-169) (Y1-YORK)
Model : YIFFYC036BAEFA
P/N : Y7S63C532

6,495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-Y1-169) (Y1-YORK)
Model : YIFFYC036BAEFA
P/N : Y7S63C532
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก