มอเตอร์ แฟนคอยล์ YORK

มอเตอร์ แฟนคอยล์ YORK

2,785 บาท

(KSPN-103-Y1-174) (Y1-YORK)
รุ่น YKHFXC009BBMF-FX
P/N : 001H0404233N

2,785 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-Y1-174) (Y1-YORK)
รุ่น YKHFXC009BBMF-FX
P/N : 001H0404233N
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก