มอเตอร์ แฟนคอยล์ YORK

มอเตอร์ แฟนคอยล์ YORK

4,045 บาท

(KSPN-103-Y1-176) (Y1-YORK)
Model : SP-1600 D
ขนาด 1/6 HP

4,045 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-Y1-176) (Y1-YORK)
Model : SP-1600 D
ขนาด 1/6 HP
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก