มอเตอร์ แฟนคอยล์ YORK

มอเตอร์ แฟนคอยล์ YORK

8,895 บาท

(KSPN-103-Y1-221) (Y1-YORK)
รุ่น YVC100A35CG

8,895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-Y1-221) (Y1-YORK)
รุ่น YVC100A35CG
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก