มอเตอร์ แฟนคอยล์ YORK

มอเตอร์ แฟนคอยล์ YORK

5,665 บาท

(KSPN-103-Y1-025) (Y1-YORK)
รุ่น YDC124 (R),  รุ่น DCP146-2 (L)
Model : 7455MVA-A12S
P/N : 1DEMF00035

5,665 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-Y1-025) (Y1-YORK)
รุ่น YDC124 (R),  รุ่น DCP146-2 (L)
Model : 7455MVA-A12S
P/N : 1DEMF00035
KSPN

หน่วย

ลูก