(รหัสสินค้า : 107001) มอเตอร์ MITSUBISHI SF-JR Series

(รหัสสินค้า : 107001) มอเตอร์ MITSUBISHI SF-JR Series

5,125 บาท

(KSPN-107-01-101) (01-มอเตอร์)
รุ่น M151-0630
IP-44 220/380V ขนาด 1 HP 6 Pole
950 RPM

Placeholder

5,125 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-107-01-101) (01-มอเตอร์)
รุ่น M151-0630
IP-44 220/380V ขนาด 1 HP 6 Pole
950 RPM

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก