(รหัสสินค้า : 051016) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) WINMAX (HOPPY)

(รหัสสินค้า : 051016) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) WINMAX (HOPPY)

4,895 บาท

(KSPN-051-02-103) (02-WINMAX)
Model : PH-61225B (เดิม-PH 71225/PH 70225)
แรงดันแนวตั้งไม่เกิน 5 M (60,000-200,000 BTU)
ขนาด 290x128x168 mm ไฟ 68 W

4,895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-051-02-103) (02-WINMAX)
Model : PH-61225B (เดิม-PH 71225/PH 70225)
แรงดันแนวตั้งไม่เกิน 5 M (60,000-200,000 BTU)
ขนาด 290x128x168 mm ไฟ 68 W

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว