(รหัสสินค้า : 073452) ยางดำม้วน AEROFLEX

(รหัสสินค้า : 073452) ยางดำม้วน AEROFLEX

4,230 บาท

(KSPN-073-61-120) (61-แบบม้วน)
รุ่น AFSR20PP หนา 2 นิ้ว
ยาว 10 ฟุต (120 นิ้ว)
กว้าง 4 ฟุต (48 นิ้ว) (40 ตารางฟุต/ม้วน)

4,230 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-61-120) (61-แบบม้วน)
รุ่น AFSR20PP หนา 2 นิ้ว
ยาว 10 ฟุต (120 นิ้ว)
กว้าง 4 ฟุต (48 นิ้ว) (40 ตารางฟุต/ม้วน)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน