(รหัสสินค้า : 073579) ยางดำม้วน AEROFLEX

(รหัสสินค้า : 073579) ยางดำม้วน AEROFLEX

3,270 บาท

(KSPN-073-61-108) (61-แบบม้วน)
รุ่น AFSR114 หนา 1-1/4 นิ้ว
ยาว 13 ฟุต (156 นิ้ว)
กว้าง 4 ฟุต (48 นิ้ว) (52 ตารางฟุต/ม้วน)

3,270 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-61-108) (61-แบบม้วน)
รุ่น AFSR114 หนา 1-1/4 นิ้ว
ยาว 13 ฟุต (156 นิ้ว)
กว้าง 4 ฟุต (48 นิ้ว) (52 ตารางฟุต/ม้วน)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน