(รหัสสินค้า : 073581) ยางดำม้วน AEROFLEX

(รหัสสินค้า : 073581) ยางดำม้วน AEROFLEX

3,380 บาท

(KSPN-073-61-110) (61-แบบม้วน)
รุ่น AFSR20 หนา 2 นิ้ว
ยาว 8 ฟุต (96 นิ้ว)
กว้าง 4 ฟุต (48 นิ้ว) (32 ตารางฟุต/ม้วน)

3,380 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-61-110) (61-แบบม้วน)
รุ่น AFSR20 หนา 2 นิ้ว
ยาว 8 ฟุต (96 นิ้ว)
กว้าง 4 ฟุต (48 นิ้ว) (32 ตารางฟุต/ม้วน)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน