(รหัสสินค้า : 072010) ยางดำ รองท่อ AEROFIX หน้ากว้าง 2 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 072010) ยางดำ รองท่อ AEROFIX หน้ากว้าง 2 นิ้ว

81 บาท

(KSPN-072-01-111) (01-หนา 1/2)
รุ่น UXI 0120238-200
หนา 1/2 (Wall) ขนาดรู 2-3/8 นิ้ว
สำหรับทองแดง ขนาด 2-3/8 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว (IPS)
ยางดำ รองท่อ ความยาว (หน้ากว้าง) 2 นิ้ว

81 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-072-01-111) (01-หนา 1/2)
รุ่น UXI 0120238-200
หนา 1/2 (Wall) ขนาดรู 2-3/8 นิ้ว
สำหรับทองแดง ขนาด 2-3/8 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว (IPS)
ยางดำ รองท่อ ความยาว (หน้ากว้าง) 2 นิ้ว
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน