(รหัสสินค้า : 072014) ยางดำ รองท่อ AEROFIX หน้ากว้าง 2 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 072014) ยางดำ รองท่อ AEROFIX หน้ากว้าง 2 นิ้ว

114 บาท

(KSPN-072-01-115) (01-หนา 1/2)
รุ่น UXI 0120312-200
หนา 1/2 (Wall) ขนาดรู 3-1/2 นิ้ว
สำหรับทองแดง ขนาด 3-1/2 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว (IPS)
ยางดำ รองท่อ ความยาว (หน้ากว้าง) 2 นิ้ว

114 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-072-01-115) (01-หนา 1/2)
รุ่น UXI 0120312-200
หนา 1/2 (Wall) ขนาดรู 3-1/2 นิ้ว
สำหรับทองแดง ขนาด 3-1/2 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว (IPS)
ยางดำ รองท่อ ความยาว (หน้ากว้าง) 2 นิ้ว
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน