(รหัสสินค้า : 073019) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ AEROFLEX 12212

(รหัสสินค้า : 073019) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ AEROFLEX 12212

170 บาท

(KSPN-073-03-117) (03-แบบเส้น AEROFLEX หนา 1/2 นิ้ว)
หนา 1/2 (Wall) ขนาดรู 2-1/2 นิ้ว
สำหรับทองแดง 2-1/2 นิ้ว (ID),ท่อเหล็ก –
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

170 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-03-117) (03-แบบเส้น AEROFLEX หนา 1/2 นิ้ว)
หนา 1/2 (Wall) ขนาดรู 2-1/2 นิ้ว
สำหรับทองแดง 2-1/2 นิ้ว (ID),ท่อเหล็ก –
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น