(รหัสสินค้า : 073107) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ AEROFLEX 12312

(รหัสสินค้า : 073107) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ AEROFLEX 12312

241 บาท

(KSPN-073-03-122) (03-แบบเส้น AEROFLEX หนา 1/2 นิ้ว)
หนา 1/2 (Wall) ขนาดรู 3-1/2 นิ้ว
สำหรับทองแดง ขนาด 3-1/2 นิ้ว (ID)
สำหรับท่อเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

241 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-03-122) (03-แบบเส้น AEROFLEX หนา 1/2 นิ้ว)
หนา 1/2 (Wall) ขนาดรู 3-1/2 นิ้ว
สำหรับทองแดง ขนาด 3-1/2 นิ้ว (ID)
สำหรับท่อเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น