(รหัสสินค้า : 073005) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ AEROFLEX 1234

(รหัสสินค้า : 073005) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ AEROFLEX 1234

64 บาท

(KSPN-073-03-105) (03-แบบเส้น AEROFLEX หนา 1/2 นิ้ว)
หนา 1/2 (Wall) ขนาดรู 3/4 (6 หุน)
สำหรับทองแดง 3/4 นิ้ว (ID),ท่อเหล็ก –
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

64 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-03-105) (03-แบบเส้น AEROFLEX หนา 1/2 นิ้ว)
หนา 1/2 (Wall) ขนาดรู 3/4 (6 หุน)
สำหรับทองแดง 3/4 นิ้ว (ID),ท่อเหล็ก –
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น