(รหัสสินค้า : 073008) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ AEROFLEX 1278

(รหัสสินค้า : 073008) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ AEROFLEX 1278

71 บาท

(KSPN-073-03-106) (03-แบบเส้น AEROFLEX หนา 1/2 นิ้ว)
หนา 1/2 (Wall) ขนาดรู 7/8 (7 หุน)
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 7/8 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

71 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-03-106) (03-แบบเส้น AEROFLEX หนา 1/2 นิ้ว)
หนา 1/2 (Wall) ขนาดรู 7/8 (7 หุน)
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 7/8 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น