(รหัสสินค้า : 073342) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 1014

(รหัสสินค้า : 073342) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 1014

70 บาท

(KSPN-073-15-101) (15-แบบเส้น MAXFLEX หนา 1 นิ้ว)
หนา 1 นิ้ว (Wall) ขนาดรู 1/4 (2 หุน)
สำหรับทองแดง 1/4 นิ้ว (ID),ท่อเหล็ก –
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

70 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-15-101) (15-แบบเส้น MAXFLEX หนา 1 นิ้ว)
หนา 1 นิ้ว (Wall) ขนาดรู 1/4 (2 หุน)
สำหรับทองแดง 1/4 นิ้ว (ID),ท่อเหล็ก –
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น