(รหัสสินค้า : 073355) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 10238

(รหัสสินค้า : 073355) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 10238

241 บาท

(KSPN-073-15-116) (15-แบบเส้น MAXFLEX หนา 1 นิ้ว)
หนา 1 นิ้ว (Wall) ขนาดรู 2-3/8 นิ้ว
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 2-3/8 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

241 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-15-116) (15-แบบเส้น MAXFLEX หนา 1 นิ้ว)
หนา 1 นิ้ว (Wall) ขนาดรู 2-3/8 นิ้ว
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 2-3/8 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น