(รหัสสินค้า : 073343) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 1038

(รหัสสินค้า : 073343) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 1038

75 บาท

(KSPN-073-15-102) (15-แบบเส้น MAXFLEX หนา 1 นิ้ว)
หนา 1 นิ้ว (Wall) ขนาดรู 3/8 (3 หุน)
สำหรับทองแดง 3/8 นิ้ว (ID),ท่อเหล็ก –
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

75 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-15-102) (15-แบบเส้น MAXFLEX หนา 1 นิ้ว)
หนา 1 นิ้ว (Wall) ขนาดรู 3/8 (3 หุน)
สำหรับทองแดง 3/8 นิ้ว (ID),ท่อเหล็ก –
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น