(รหัสสินค้า : 073368) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 10812

(รหัสสินค้า : 073368) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 10812

556 บาท

(KSPN-073-15-129) (15-แบบเส้น MAXFLEX หนา 1 นิ้ว)
หนา 1 นิ้ว (Wall) ขนาดรู 8-1/2 นิ้ว
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 8-1/2 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 8 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 4 ฟุต (1.2 เมตร) (แบบแผ่น)

556 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-15-129) (15-แบบเส้น MAXFLEX หนา 1 นิ้ว)
หนา 1 นิ้ว (Wall) ขนาดรู 8-1/2 นิ้ว
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 8-1/2 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 8 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 4 ฟุต (1.2 เมตร) (แบบแผ่น)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น