(รหัสสินค้า : 073389) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 114512

(รหัสสินค้า : 073389) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 114512

696 บาท

(KSPN-073-16-122) (16-แบบเส้น MAXFLEX หนา 1-1/4 นิ้ว)
หนา 1-1/4 นิ้ว (Wall) ขนาดรู 5-1/2 นิ้ว
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 5-1/2 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

696 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-16-122) (16-แบบเส้น MAXFLEX หนา 1-1/4 นิ้ว)
หนา 1-1/4 นิ้ว (Wall) ขนาดรู 5-1/2 นิ้ว
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 5-1/2 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 5 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น