(รหัสสินค้า : 073280) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 1412

(รหัสสินค้า : 073280) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 1412

24 บาท

(KSPN-073-11-103) (11-แบบเส้น MAXFLEX หนา 1/4 นิ้ว)
หนา 1/4 (Wall) ขนาดรู 1/2
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 1/2 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 1/4 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

24 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-11-103) (11-แบบเส้น MAXFLEX หนา 1/4 นิ้ว)
หนา 1/4 (Wall) ขนาดรู 1/2
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 1/2 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 1/4 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น