(รหัสสินค้า : 073283) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 1478

(รหัสสินค้า : 073283) ยางดำ โฟมหุ้มท่อ MAXFLEX 1478

28 บาท

(KSPN-073-11-106) (11-แบบเส้น MAXFLEX หนา 1/4 นิ้ว)
หนา 1/4 (Wall) ขนาดรู 7/8
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 7/8 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

28 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-073-11-106) (11-แบบเส้น MAXFLEX หนา 1/4 นิ้ว)
หนา 1/4 (Wall) ขนาดรู 7/8
สำหรับ ท่อทองแดง ขนาด 7/8 นิ้ว (ID)
สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว (IPS)
ฉนวนหุ้มท่อ ยาว 6 ฟุต (1.83 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น